Proste a dostanete - 15. marec - evs.sk

Zamyslenia

Proste a dostanete – 15. marec
15. marca 2022
Play

„Aj ja hovorím: Proste a dostane; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“ Evanjelium podľa Lukáša 11:9

Pán Ježiš nám chce tieto slová zdôrazniť. Už samotný spôsob, ktorým sa vyjadruje, na to poukazuje. Veď tieto slová vyjadril viackrát a pri rôznych príležitostiach.
Je to trojnásobná výzva s trojnásobným zasľúbením. A ako keby to nestačilo, v nasledujúcom verši Pán Ježiš dodáva trojnásobné uistenie: „Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu bude otvorené.“

Sú tu tri rôzne vyjadrenia a zároveň tri rôzne využitia modlitby.

Proste! Je to povedané tomu, komu chýba to, čo by mal mať, a nevie, odkiaľ to má vziať. To je práve situácia nás kresťanov. Vo všetkom, čo sa týka toho, kým máme byť a akí máme byť ako kresťania, stojíme pred Bohom ako žobráci. Je to doslova tak, ako Pán Ježiš povedal: Bezo Mňa nemôžete nič činiť.

Tento pocit slabosti a bezmocnosti voči úlohám, ktoré na nás Boh uložil, môže pôsobiť ochromujúco. Keď hľadíme na seba, vedie nás to k bojazlivosti a neúspechu. Ale byť zaneprázdnený sebou je vždy nebezpečné!

Pán Ježiš nechce, aby sme sa pozerali na seba! Máme sa pozerať na Toho, kto je pôvodcom a dokonávateľom viery a na Jeho zasľúbenia. Máme v nebi Otca, ktorý má dosť bohatstva pre všetkých, ktorí ku Nemu volajú.

Proste! Hovorí Pán Ježiš. A dostanete. Týka sa to každého, kto sa modlí.

Používaš toto právo? Nachádzaš si čas na modlitbu?

Ak nepoužívaš právo, ktoré ti Boh dal, nečakaj, že dostaneš to, čo zasľubuje.

Ale ak si najskôr nájdeš dostatok času na modlitbu a budeš sa modliť, zasľúbenia, ktoré sa spájajú s modlitbou, sa pri tebe naplnia omnoho viac, ako čakáš.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.