V Jeho očiach sme spravodliví - 23. november - evs.sk

Zamyslenia

V Jeho očiach sme spravodliví – 23. november
23. novembra 2021
Play

„…ale ospravedlnení bývajú zdarma z Jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristu Ježiši.“ List apoštola Pavla Rímskym 3:24

Byť ospravedlnený, to znamená byť vyhlásený za spravodlivého, byť posudzovaný ako spravodlivý pred Bohom.

Výraz je pôvodne prebratý z právnickej terminológie. Znamená, že Boh vynáša o nás súd, výrok, že sme spravodliví v Jeho očiach.

Je to viac, ako byť omilostený v bežnom ľudskom význame. Nám nie je len odpustený trest, ale sme postavení pred Boha, akoby sme nikdy nezhrešili. Sme úplne a dokonale uznaní za nevinných. Takto nás vidí Boh. Nie je to niečo, čo môžeme poznať alebo cítiť v našom srdci. To, že sme vyhlásení za nevinných, dostávame ako dar od Boha bez toho, aby sme si to zaslúžili. Boh nedáva žiadne požiadavky, ktoré musíme naplniť, aby sme ho dostali. Jedinou podmienkou je obrátiť sa k Pánovi Ježišovi a mať v Ňom útočište ako v našej jedinej záchrane.

Vtedy, keď človek neverí v Pána Ježiša, pred svojím obrátením, nie je ospravedlnený. Nie je ospravedlnený ani vtedy, keď prestal v Pána Ježiša veriť. Vtedy už nie je kresťanom. Ospravedlnený je po celý čas, kým v Pána Ježiša verí.

Dôvod tohto oslobodenia spočíva vo vykúpení Ježišom Kristom. Vykúpenie znamená, že nás kúpil, zaplatil za nás, aby sme boli voľní. Všetko, čo od nás Boh vyžaduje, nám Pán Ježiš dal v Jeho zástupnom diele.

Ospravedlnenie obsahuje niečo, čo nám bolo pripočítané a niečo, čo nám bolo odňaté. Bola nám pripočítaná spravodlivosť bez skutkov a odňatý bol náš hriech. To znamená – je nám pripočítané všetko, kým Pán Ježiš je a čo vykonal. A odňaté je od nás to, kým sme my sami a čo sme vykonali. (R 4:6–8)

Preto, keď veríme v Pána Ježiša, máme odpustenie hriechov a večný život.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.