Večera Pánova - 4. august - evs.sk

Zamyslenia

Večera Pánova – 4. august
4. augusta 2023
Play

„Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; to čiňte na moju pamiatku.“ Evanjelium podľa Lukáša 22:19

Ježiš horí túžbou po spoločenstve so svojimi učeníkmi. Používa najsilnejšie slová, aby nás uistil o svojej láske. Dáva nám svoje sväté telo a krv a hovorí: Vezmite a jedzte, pite. Ježišovi priatelia sa zhromažďovali znova a znova, aby Ho prijali. Boli takí odlišní, ako sme aj my. Napriek tomu boli navzájom zjednotení. Ich srdce, myseľ a myšlienky boli obrátené na Pána Ježiša.

Vo Večeri Pánovej im Ježiš dáva samého seba.

Učeníci dostali od Pána Ježiša mnoho darov. Nakoniec im dal sám seba. Keď im dal svoje telo a krv, už im nemohol dať nič viac. Ježiš ťa uisťuje, že keď prijmeš telo a krv, máš s Ním všetko. Potom si taký bohatý, ako len môžeš byť. Každý, kto má Ježiša, má s Ním všetko.

Jeho krv si zachovala očisťujúcu moc. Robí dušu bielou ako sneh. Svojou obeťou ťa Ježiš oblieka do rúcha spásy. Jeho spravodlivosť je pripísaná tebe a s ňou môžeš obstáť na Božom súde.

Stôl Pánov je ozdobený aj dnes. Nie je pripravený pre toho, kto síce chce prijať Večeru Pánovu, aby si udržal Pána Ježiša v istej vzdialenosti, lebo si myslí, že keď pôjde k Večeri Pánovej, bude spasený. Večera Pánova je pre skutočných Ježišových priateľov. Sú to tí, čo túžia po stretnutí s Ním.

Ak po tom túžiš aj ty, nesmieš zmeškať Večeru Pánovu.

Je ťažké udržať si vieru. Ako ma Boh môže milovať? Chce, aby si sa zjednotil s Ním tak isto, ako sa chlieb a víno stávajú súčasťou tvojho tela.

Nedovoľ, aby ťa Ježiš pozýval zbytočne. Prijmi Jeho telo a krv. Urob to na Jeho pamiatku.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.