Veľká prekážka učeníctva - 11. júl - evs.sk

Zamyslenia

Veľká prekážka učeníctva – 11. júl
11. júla 2024
Play

Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!“ Mt 16:24

Čo to znamená byť učeníkom? Sú požiadavky na učeníka odlišné od požiadaviek na tých, ktorí len uveria? Myslím si, že odpoveď na túto otázku je áno.

V Matúšovi 16:24 Ježiš predložil jedinečnú výzvu učeníctva: „Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!“

Po prvé, Ježiš nám hovorí, že ak chceme byť Jeho učeníkmi, musíme zaprieť sami seba. To je základný problém.

Počujeme veľa o potrebe pozitívneho seba-obrazu, seba-hodnoty, seba-lásky a seba-úcty, dokonca aj v cirkvi.

Ale chce Boh, aby sme boli so sebou spokojní, keď žijeme v hriechu? Mali by sme mať pozitívny obraz o sebe, keď Ho neposlúchame?

Jakub 4:8-9 hovorí: „Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia; uvedomte si svoju biedu, žalostite a plačte! Nech sa váš smiech obráti na žalosť a radosť na žiaľ!“

Toto posadnutie sebou v našej generácii nie je nič nové. Datuje sa až do záhrady v Édene, keď satan oslovil Evinu sebeckú prirodzenosť (viď 1M 3:1-6).

Každý má v živote na výber. Môžeme žiť pre seba alebo zaprieť seba, ignorovať kríž alebo ho vziať, stratiť dušu alebo ju zachovať. Môžeme mať Jeho odmenu a slávu, alebo ich stratiť. Alebo môžeme obetovať svoj život a v konečnom dôsledku ho získať.

Obrovská bariéra, aby bol človek učeníkom Ježiša Krista, je zhrnutá v jednom slove: ja. Ak chceš byť Jeho učeníkom, musíš zaprieť seba samého.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.