Veľkňaz - 28. september - evs.sk

Zamyslenia

Veľkňaz – 28. september
28. septembra 2022
Play

„Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz… vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený… ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou…“ List Židom 9:11 — 12

Najdôležitejšou úlohou veľkňaza bolo priniesť krv obetí do svätyne svätých v Deň zmierenia. Mala zabezpečiť zmierenie za hriech všetkého ľudu.

Služba veľkňazov poukazuje na Ježiša. Ježiš nevošiel do svätyne, ktorú vytvorila ruka, ale vošiel do samého neba. Pred Boha nepriniesol krv obetného zvieraťa. Priniesol vlastnú krv.

Toto je najväčšia a najkomplexnejšia udalosť, aká sa kedy stala. Ježišova krv je jedno s Jeho smrťou na kríži pod Božím hnevom a súdom namiesto hriešnikov. On je obetný Baránok. Jeho dielo platí nielen tu na zemi ale aj v nebi. Boh prijal obeť svojho Syna. Je pre Neho platná.

Ježiš je všade, na nebi aj na zemi. Kde je On, tam je aj Jeho krv.

Keď si otvoril dvere Ježišovi, vošiel do tvojho srdca, ako keď človek vstupuje do domu. Vstúpil do mnohých miestností tvojho života. To znamená, že Jeho krv sa dostala do tvojich najvnútornejších častí. Neexistuje žiadne zákutie v živote, kde by Ježišova krv nebola prítomná. A krv nás očisťuje od každého hriechu.

Aké je to nádherné!

Táto krv je pred Božou tvárou v nebesiach a aj nad celým tvojím životom tu na zemi. Je to krv, ktorá ťa spája s Bohom.

Ježišova krv ťa robí bielym ako sneh. Možno sa cítiš hriešny a nečistý, ale nie si, ak veríš v Ježiša. Tvoj špinavý odev je očistený a vybielený krvou Baránka. To platí pevne teraz a platí pevne aj v nebesiach.

Bojíš sa súdneho dňa? Potom mysli na to, že pred Božím trónom je Ježišova krv, ktorá ťa oslobodzuje. Tvoje srdce nemôže nájsť odpočinok? Tak mysli na to, aká vzácna je táto krv pre Boha.

Sám osebe si stratený. Ale si v Ježišovi a v Ňom si zachránený.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.