Reč Ducha - 27. september - evs.sk

Zamyslenia

Reč Ducha – 27. september
27. septembra 2022
Play

“Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!” Zjavenie Jána 2:7

Sedemkrát čítame tieto slová v Zjavení Jána. Opakujú sa v každom liste cirkevnému zboru.

Sedem listov, to je reč Ducha Svätého všetkým spoločenstvám vo všetkých časoch. Všetko, čo je zapísané, týka sa aj nás dnes.

Čo je tou rečou Ducha Svätého?

Všimnime si, že stále je to reč Božieho Syna. Ten, kto posiela tieto listy, predstavuje ich slovami: Toto hovorí Ten.

Reč Božieho Syna nie je iná, ako reč Ducha Božieho. Duch Boží hovorí práve to, čo hovorí Boží Syn.

O Duchu Svätom Pán Ježiš povedal: “…z môjho vezme a bude zvestovať vám.” (J 16:14)

Konanie Ducha Svätého sa týka zvestovania Ježišových slov do nášho srdca. Duch Svätý je obrovským svedkom o Ježišovi, ako Pán Ježiš hovorí: “Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne.”

Je nebezpečné pozerať sa na Božie Slovo ako na jednu vec a na reč Ducha Svätého ako na niečo iné.

Reč Ducha poznáme podľa toho, že nám zjavuje Pána Ježiša a stavia nás tvárou v tvár pred Neho.

Cieľom konania Ducha Svätého je osláviť Pána Ježiša. (J 16:14)

Tam, kde sa hovorí o Duchu Svätom tak, že Pán Ježiš je v pozadí, tam niečo nie je v poriadku. Tam nie je konajúci Duch Svätý. Naopak, všetko čo ťa ťahá k Pánovi Ježišovi a približuje ťa k Nemu, to je dielo Ducha Svätého!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.