Veľkňaz -3. jún - evs.sk

Zamyslenia

Veľkňaz -3. jún
3. júna 2022
Play

„Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania.“ List Židom 4:14

Môžem sa taký, aký som, považovať za kresťana?

Ten, kto je z pravdy a Božie svetlo osvietilo jeho život a srdce, má blízko k tomu, aby odpovedal nie. Cíti sa odsúdený a obžalovaný pred Bohom, pretože nenapĺňa cieľ ako kresťan. Nepriateľ duše napáda aj také čestné a úprimné duše a šepká im do ucha: Ťažko môžeš byť Božím dieťaťom, pozri sa na seba.

Takéto myšlienky sú nebezpečné. Keď vedú k tomu, že sa človek prestáva považovať za kresťana, ktorý patrí Bohu, je to zlé. Preto sa musíme pozorne sústrediť na to, čo to je a kto je Ten, ktorý nám dáva právo volať sa deťmi Božími.

Existuje pevný základ, ktorého sa môžeme držať. Máme veľkého Veľkňaza, ktorý vystúpil na nebo, Pána Ježiša, Božieho Syna.

Veľkňaz – to znamená, že nás zastupuje pred Bohom. Za čo je považovaný On pred Bohom, za to sme považovaní pred Bohom aj my. Tento veľkňaz za nás a za naše hriechy priniesol obeť a vstúpil do svätyne so svojou vlastnou krvou. Tam pre nás dosiahol večné vykúpenie.

Všetky hriechy, ktoré vidíme a poznáme, a aj tie, ktoré na sebe vôbec nevidíme, všetko, čo bolo prekážkou medzi nami a Bohom, Pán Ježiš odstránil.

To, čo sa nám zdá, že je prekážkou pre nás, nie je prekážkou pre Boha. On sa pozerá na Pána Ježiša a počíta s Jeho dokonaným dielom. To robme aj my.

„V Ňom máme odvahu a prístup s dúfanlivosťou skrze vieru v Neho.“ (Ef 3:12)

Odvaha nespočíva v našich pocitoch, ale vo Veľkňazovi, ktorý pre nás otvoril nebo.

Preto sa ako kresťania môžeme pevne držať svojho vyznania.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.