Môžeš kázať! - 2. jún - evs.sk

Zamyslenia

Môžeš kázať! – 2. jún
2. júna 2022
Play

„Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec.“ (Mt 24:14)

Sme správcami evanjelia. Moc hlásať najúžasnejšiu správu v nebesiach či na zemi nebola daná anjelom. Bola daná znovuzrodeným ľuďom. Táto úloha bola daná pokorným laikom. Niektorí ľudia si myslia, že iba kazatelia môžu kázať, ale také zmýšľanie nie je správne. Každý kresťan má byť svedkom; každý nasledovník Krista má kázať evanjelium.

Kázať môžeme tým, že sa s ostatnými podelíme o svoju skúsenosť. Kázať môžeme velebením Krista v našich každodenných životoch. Kázne, ktoré ľudia vidia, sú mnohokrát účinnejšie než tie, ktoré ľudia počúvajú. Pravdou je, že tie najlepšie kázne ľudia aj počúvajú, aj vidia. Je to niečo ako audiovizuálne svedectvo. Kázať môžeme aj tým, že budeme dávať ostatným, aby mohli kázať. Dary pre misionárov, príspevky v cirkvi, dobročinné príspevky, všetky výrečne hovoria o tvojej obetavosti a kresťanskej štedrosti.

Vo všetkých týchto veciach sme spoločníkmi Boha. Z Jeho milosti pomáhame v záchrane sveta. Boh dnes potrebuje náš čas, naše talenty, naše svedectvá a naše peniaze viac, než v akomkoľvek inom období ľudskej histórie. Staň sa naplno pracujúcim spoločníkom Boha.

Modlitba dňa

Kdekoľvek dnes pôjdem, nech som si vedomý ľudí, ktorých stretnem. Potrebujú Tvoju lásku. Takže, či im budem môcť hovoriť o Tebe, povedať milé slovo alebo im poslúžiť, budem ako ty, Pane – vždy milujúci, vždy dávajúci.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.