Zahľadieť sa do dokonalého zákona - 7. január - evs.sk

Zamyslenia

Zahľadieť sa do dokonalého zákona – 7. január
7. januára 2023
Play

„Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.“ List Jakuba 1:25

Jakubov list nás upozorňuje na to, aby sme Slovo Božie nielen počúvali, ale ho aj činili. Ak to tak v našom živote nie je, klameme sami seba. Ak sa uspokojíme s naším životom bez toho, aby sa v ňom odzrkadľovalo Božie Slovo, klameme sa a budeme v deň súdu na hanbu.

Toto v nás vzbudzuje otázku: Ako sa teda stanem činiteľom skutku?

Slová, ktoré sú na začiatku dnešného zamyslenia, dávajú odpoveď: „…kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody.“ Zákon slobody, to je zvesť v evanjeliu o tom, že nás Boží Syn vykúpil spod prekliatia zákona, a že nám vo svojom zástupnom skutku dáva všetko, čo od nás požaduje zákon. Je to to isté, čo Pavel vo svojom liste Rímskym nazýva zákonom životodarného Ducha, ktorý v Ježišovi Kristovi oslobodzuje človeka od zákona hriechu a smrti.

’Zahľadieť sa’, to znamená pozrieť sa na niečo a od tej chvíle tam cieľavedome smerovať svoj zrak a nespustiť to z očí.

To je predpoklad. Potom prichádza výsledok: „…ten bude blahoslavený vo svojom konaní.“

Zahľadenie sa do dokonalého zákona slobody a vytrvanie v ňom v nás vytvára taký život a také skutky, ktoré naznačujú, že sme v spoločenstve s Pánom Ježišom.

Znamená to, že Božie Slovo sa odrazilo v nás. Prináša to so sebou nový život a nový život sa prejavuje. Preto je možné spoznať kresťana podľa jeho skutkov.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.