Vyskakovať od radosti - 20. september - evs.sk

Zamyslenia

Vyskakovať od radosti – 20. september
20. septembra 2023
Play

„Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú; vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať.“ Izaiáš 55:12

Byť spasený znamená vyskakovať od radosti.

Pamätáš sa na to? Dostať sa z hriechu, ďaleko od tmy, von z otroctva do nádhernej slobody.

Vtedy srdce spieva. Je to neuveriteľné, ale v Kristovi sú všetky Božie zasľúbenia „áno“. Žiadna cesta sa nevyrovná prechodu z tmy do svetla, z moci diabla k Bohu.

Jasot radosti žije v srdci. Mohli prejsť roky, odkedy si sa stal Božím dieťaťom, no stále sa čuduješ, že môžeš patriť Jemu. Ježiš sa neuspokojil s tým, že by ťa v tvojej biede len navštívil. Vzal si ťa so sebou. Previedol ťa z tmy smrti do kráľovstva života.

Stalo sa to vtedy, keď ti otvoril evanjelium v celej jeho sláve. Dokonané dielo spasenia sa pre teba stalo všetkým. Videl si, že to je všetkým aj pre Boha. V momente si pochopil, že si nemal nájsť cestu k slobode sám. Našiel ju Ježiš. A bol to On, kto ju pripravil. Áno, On sám sa stal novou a živou cestou.

Vtedy ťa zaplavila radosť, ktorá je tu aj dnes. Nič nedá väčšiu radosť, ako keď počuješ Slovo o kríži. Stále je to slovo, ktoré ťa oslobodzuje. Je to jediná vec, ktorá ťa dokáže pozdvihnúť a ty vyskakuješ od radosti.

Ale Boh ti dal ešte viac. Nebudeš kráčať sám domov do Nového Jeruzalema. Hospodin kráča s tebou. Povedie ťa celou cestou a počas nej ti dáva Boží pokoj.

Tento pokoj má svoj základ v Ježišovom vykúpení. Áno, Ježiš sám je tvojím pokojom. Nemusíš ísť dlhú vzdialenosť, aby si našiel pokoj. Obklopuje ťa zôkol-vôkol ako tvoj Pán a Spasiteľ, ktorý s tebou kráča vo dne v noci.

Do neba vedie úzka cesta, hovorí Ježiš. Často sa kľukatí podivným spôsobom. Vedie hore k vrcholom aj dole do údolia. Ale je to cesta v pokoji. Večná nebeská radosť už prebýva v tvojom srdci skrze vieru. Preto kráčaj ďalej v mene Ježiš.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.