Vyznávať Ježiša - 26. december - evs.sk

Zamyslenia

Vyznávať Ježiša – 26. december
26. decembra 2022
Play

„Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha.“ 1. list Jánov 4:2

Vyznať znamená vyjadriť, čo je v živote najdôležitejšie. Mnohí si myslia, že je to len otázka niekoľkých slov. Sú spokojní s vyznaním svojich úst. Žijú vo falošnej nádeji. Nie je žiadne spojenie medzi tým, čo hovoria, a čo žije v ich srdci.

Ak vyznávaš svoje hriechy, priznávaš, že máš v živote hriech. Hriech lipne na všetkom. Znovu a znovu túžiš, aby si ťa všimli.

Ak si ťa iní nevšímajú, si sklamaný. Chceš, aby ti ďakovali, vážili si ťa a vyzdvihovali ťa. Hlboko v mysli skrývame mnoho hriechov. Neustále sa objavujú. Väčšina z nich patrí myšlienkam o živote. Z hriešnej myšlienky sa niekedy stane čin, a to v nás vyvoláva hrôzu.

Preto musíme vyznať, že v našom živote je hriech. Nedokážem to lepšie. Bez ohľadu na to, ako sa snažím, nikdy sa ho nezbavím.

Zo všetkého najskôr musíš vyznať Ježiša. Všetko je o Ňom. On v hĺbke všetko spája. Áno, On vstúpil a svojimi čistými rukami sa dotkol všetkých tvojich hriechov. Jeho to tak znečistilo, že musel zomrieť ako zločinec na Golgote pod Božím hnevom a súdom. Ak uznáš, že Ježiš prišiel v tele, vtedy na Neho poukážeš ako na toho Jediného, ktorý odpykal všetky tvoje hriechy na kríži.

Ježiš prišiel s posolstvom z neba. Kázal o celom Božom pláne spasenia, ale nielen to. Musel vykonať aj ďalšiu prácu. Musel pykať za hriechy. Stálo Ho to Jeho krv. Stálo Ho to spoločenstvo s Otcom.

O tom to všetko je. Sám Hospodin nás o tom presvedčil svojím Duchom.

„Ježiš, Ježiš, úplne stačí, aby v tomto jednom slove boli ukryté nebesá i zem.“

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.