Kto má Syna - 17. október - evs.sk

Zamyslenia

Kto má Syna – 17. október
17. októbra 2023
Play

„Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.“ Prvý list Jánov 5:12

Slovo Božie hovorí veľmi jednoducho, kto je kresťan a má večný život, a kto nie je kresťan a nemá večný život. Všimnime si, že Boh hovorí obidve časti. Nehovorí len to, kto život má, ale označuje aj tých, ktorí ho nemajú.

Všetko záleží od toho, či máme Božieho Syna!

Nejde tu o to, čo vieme, aké veľké svetlo poznáme, aké sú naše skutky, za koho sa vydávame, alebo čo si o nás myslia iní. Rozhodujúce je len jedno, mať Božieho Syna!

Kto má Jeho, má život. A opačne.

Nie je to niečo, o čom môžeme diskutovať. Je to Božia jednoduchá a jasná reč k nám o tom, kto je spasený!

Kto má Božieho Syna?

Božie Slovo na to odpovedá v Prvom liste apoštola Jána. (1J 5:10-11) Tam je napísané, že Boh svedčil o svojom Synovi. A v tom svedectve k nám prichádza večný život. Svedectvo je o tom, že nám ho dal Boh. Je to dar, získavame ho zdarma. Všetci teda, ktorí dôverujú svedectvu, dostávajú a vlastnia to, čo svedectvo obsahuje: „Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, učinil Ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi.“ (1J 5:10)

Vidíš, aké je to jednoduché? V čo veríš, to máš!

Ak vkladáš svoju dôveru v svedectvo, ktoré o svojom Synovi vydal Boh, máš život. Máš Syna, teda máš život.

Ale ak neveríš svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi, robíš z Boha klamára, pretože neveríš Jeho svedectvu! (1J 5:10)

Vtedy nemáš Syna a nemáš ani život.

Každý jeden človek môže vedieť, kde stojí, či je spasený alebo nie!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.