Otrok Krista Ježiša - 27. december - evs.sk

Zamyslenia

Otrok Krista Ježiša – 27. december
27. decembra 2022
Play

„Pavel, otrok Krista Ježiša.“ List apoštola Pavla Rímskym 1:1

Takto sa predstavuje apoštol Pavel.

Pavel chce o sebe povedať, že nie je len služobníkom Pána Ježiša, ale že je Ježišovým vlastníctvom. Patrí Pánovi Ježišovi. Už vôbec nepatrí sebe.

To, že patrí Pánovi Ježišovi, je pre neho obrovskou poctou. Je to jasne vidieť zo všetkých jeho svedectiev.

V starých časoch sa stávalo, že otroci, ktorí mali dobrých pánov, sa nimi chválili pred ostatnými. Môj pán je väčší ako tvoj. Môj pán je silnejší. Môj Pán je bohatší ako tvoj.

Pre Pavla to bola najväčšia pocta, akú človek vôbec môže na zemi dosiahnuť.

V tomto spočíva zvesť aj pre nás. Ako kresťania sme aj my Ježišovým vlastníctvom. Aj my môžeme predstaviť seba ako otrokov Ježiša Krista.

Všetci, ktorí patria Pánovi Ježišovi, sú často nazývaní Jeho pokolením. My, ktorí patríme Pánovi, sme Jeho pokolením. V Biblii sú použité silné slová o tom, ako Pán miluje svoje vlastníctvo a ako sa o nás stará.

„Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo.“ (Ž 33,12)

Ak sme Pánovým vlastníctvom, sme Mu stále k dispozícii. A tak je to On, nie my, kto rozhoduje o našom živote.

Ak chce kresťan sám riadiť svoj život, je to v protiklade s jeho postavením kresťana. Keď chceme žiť podľa našej vlastnej vôle, vedie to len k nešťastiu a zlu.

Ale keď nás môže použiť Pán, ukáže sa, že je za nás v každom ohľade zodpovedný.

Vo všetkých oblastiach sa stará o tých, ktorí sú Jeho vlastníctvom!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.