Vzácna cnosť - 4. január - evs.sk

Zamyslenia

Vzácna cnosť – 4. január
4. januára 2024
Play

„Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše;“  (Mt 11:29)

Pokora je vlastnosť, ktorá dnes mnohým ľuďom chýba. Je to opak pýchy a arogancie.

Ježiš povedal: „Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ (Mt 5:5)

Čo však znamená byť krotký? Doslovný preklad tohto slova je „moc pod kontrolou“. V pôvodnom jazyku to znamená jazdiť na žrebcovi, ale mať nad ním kontrolu. Nejde o to, že žrebec už nemá schopnosť robiť to, čo chce, ale odovzdal svoju vôľu jazdcovi. To je sila pod kontrolou.

Raz sme mali nemeckého ovčiaka, ktorého sme si adoptovali z programu, ktorý cvičil vodiace psy pre nevidiacich. Mal miernu dyspláziu bedrového kĺbu, ktorá mu zabránila zostať v programe, ale bolo to veľmi milujúce, inteligentné zviera.

Jedného dňa som ho vzal do vonkajšieho nákupného centra, kde veľa ľudí venčilo svojich psov. Môj pes bol priateľský a vždy sa k ľuďom priblížil, ale oni mu uhli z cesty. Mysleli si, že na nich chce zaútočiť. On ich však chcel pravdepodobne olízať. Od šteniatka bol cvičený na spoločníka.

Stále mal silu. Stále mal zuby a mohol spôsobiť škodu. Ale nebol vycvičený na útok. Bol zamilovaný do sveta. To je sila pod kontrolou. To je krotkosť.

A kto je lepším príkladom krotkosti ako Ježiš, Boh v ľudskej podobe, ktorý znášal urážky a utrpenie ukrižovania? Jediným slovom mohol všetkých vyhladiť. On však prijal zneužívanie a utrpenie za nás.

Krotkosť vyplýva zo správneho hodnotenia seba samého pred Bohom. Vedie človeka k tomu, aby k druhým pristupoval novým spôsobom. Požehnaný alebo šťastný človek bude krotký človek.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.