Vzácny v Božích očiach - 12. február - evs.sk

Zamyslenia

Vzácny v Božích očiach – 12. február
12. februára 2023
Play

„Pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život.“ Izaiáš 43:4

Boh bezodkladne potrebuje dať jasne najavo, že si vzácny v Jeho očiach. Boh pozná tvoje srdce a všetky tvoje myšlienky. Vie, aký nehodný sa cítiš. Keď premýšľaš o tom, ako sa ťa drží hriech, nedokážeš pochopiť, že Boh chce mať s tebou niečo spoločné.

Boh chce, aby si vedel, že sa tebou nezaoberá len z povinnosti. Nie, miluje ťa!

Jeho láska ti dáva hodnotu.

Ako môžeš vedieť, že si vzácny v Božích očiach?

Dokázal to tak, že vynaložil úsilie na tvoju záchranu. Existovala len jedna možnosť, a to nechať niekoho iného, aby zaujal tvoje miesto. Musel si mať Náhradníka, nad ktorým by zaznel rozsudok patriaci tebe.

Nemohol to byť žiadny z tvojich bratov. Každý z nich má u Boha účet, ktorý potrebuje vyrovnať. Nemôžu ani odpovedať na obvinenia, ale musia stáť so zavretými ústami. Preto ani jeden z nich nemohol byť tvojím zástupcom.

Jediným riešením bolo, že sám Boží Syn sa narodil tu na zemi a vzal na seba tvoj hriech a vinu.

Ľudským pohľadom chápeme, že cena bola príliš vysoká. Pre Boha to však bolo oveľa viac. Si pre Neho taký vzácny, že povolal svojho Syna, aby vypil pohár hnevu namiesto teba.

Táto láska je taká veľká, až ma to premáha. Nenachádzam slová. Znova a znova sa musím vrátiť k slovám Biblie a nechať ich vysloviť to, čo ja nedokážem.

„Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi.“

Si pre Boha taký vzácny, že dal Ježiša, aby ti mohol povedať, že si ťa váži a miluje ťa. Tvoj hriech ťa viac neoddeľuje od Jeho lásky. Ježiš ho vykúpil a odstránil. Preto k tebe prúdi od Boha len milosť a láska. Patríš naozaj Jemu!

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.