V nádeji uveril - 11. február - evs.sk

Zamyslenia

V nádeji uveril – 11. február
11. februára 2023
Play

„Proti nádeji v nádeji uveril…“ List apoštola Pavla Rímskym 4:18

V skutočnosti je tu napísané: mimo nádeje, bez možnosti nádeje, uveril v nádeji.

Boh sľúbil Abrahámovi a Sáre syna. Ale roky ubiehali bez toho, aby sa im syn narodil. Napokon boli takí starí, že z ľudského hľadiska už neboli predpoklady na to, aby ešte mohli mať dieťa.

Abrahám videl svoje odumreté telo a Sárin odumretý život. Nemohol mať nádej, že sa môže stať to, čo Boh sľúbil.

Aj v tejto beznádejnej situácii mal nádej: Boží sľub.

Vedel, že jeho spasenie a spasenie všetkých ľudí závisí od toho, že Boh musí naplniť svoj sľub a dať mu syna.

Uprostred beznádeje Abrahám vedel, že keď Boh niečo povedal, tak je dosť mocný na to, aby to uskutočnil. „O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere.“

A nebol sklamaný. Jedného dňa prišiel Pán a povedal: Na budúci rok v tomto čase porodí Sára syna. Vtedy sa Sára smiala. Ale radšej sa smiať nemala, pretože Boží sľub sa vyplnil.

Abrahám a Sára nemali dostať Izáka prv, než sa situácia nezdala beznádejná. Izák mal byť synom zasľúbenia.

Toto je pre nás kresťanov obrazné vyučovanie.

Byť Božím dieťaťom, to je z ľudského pohľadu nemožné. Na základe predpokladov, ktoré v sebe máme, nemáme žiadnu nádej stať sa Božími deťmi. To spoznáva každý, kto spoznáva a vyznáva pravdu.

Avšak uprostred tejto beznádeje nám Boh dáva zasľúbenie: stávame sa Božími deťmi skrze vieru v Ježiša Krista.

Keď Abrahám veril Bohu, bolo mu to počítané za spravodlivosť. Znamená to, že mu bolo pripočítané to, čomu veril a v čo zložil svoju nádej.

„A nielen kvôli nemu bolo napísané, že sa mu počítalo, ale aj kvôli nám, ktorým sa má počítať ako veriacim v Toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie.“ (R 4:23-25)

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.