Ježiš je Amen - 5. máj - evs.sk

Zamyslenia

Ježiš je Amen – 5. máj
5. mája 2023
Play

„Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia.“ Zjavenie Jána 3:14

Pán Ježiš sa takýmto spôsobom predstavuje zboru v Laodikei. Toto vyhlásenie sa týka aj nás, pretože Duch hovorí Ježišove slová všetkým zborom vo všetkých časoch.

Ježiš je Amen.

Je to ťažké preložiť, ale v Starej zmluve sa Boh v pôvodnom texte viackrát menuje ako Boh Amen.

Znamená to, že Boh je ’zajedno’ so svojím Slovom a je to zväčša prekladané ako verný Boh. Podobne je ’zajedno’ so svojím Slovom aj Pán Ježiš.

Toto sa nedá povedať o žiadnom človekovi. Slovo človeka nie je nikdy zajedno s ním samým, pretože človek je klamár. To, že človekovi sa nedá veriť, až príliš dobre vidíme vo všetkých oblastiach života.

Ale Pán Ježiš taký nie je! Jemu sa dá veriť. Ten, kto má Jeho Slovo, má Jeho.

On je verný a pravdivý svedok.

Rozprávam to, čo som videl u Otca – hovorí Pán Ježiš. On nám ďalej podáva to, čo On sám prijíma od svojho Otca. V Jeho svedectve je všetko, čo potrebujeme pre život a bázeň pred Bohom. Sú to slová, ktoré sú hodné dôvery. Samotná pravda je zjavená v Ježišovom Slove a v Ňom samotnom.

On je pôvodcom všetkého stvorenstva. Všetko je stvorené Jeho Slovom. „Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ (J 1:3) On je pôvodcom všetkého Božieho stvorenstva aj v tom význame, že v Slove o Ňom sa rodíme znova. Kto je v Kristovi, je novým stvorením.

Toto musíme mať pred očami, keď k nám Pán Ježiš hovorí.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.