Vždy existuje cesta von - 17. august - evs.sk

Zamyslenia

Vždy existuje cesta von – 17. august
17. augusta 2022
Play

„Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.” (Jk 1:12)

Možno si myslíme, že ak sme naozaj duchovní, nikdy nebudeme pokúšaní. To však nie je pravda. Každý kresťan bude pokúšaný. Faktom je, že ak žiješ naozaj zbožným životom, budeš pokúšaný. Je to preto, lebo diabol nechce, aby si uspel. Bude ti v tom brániť.

Ako povedal môj priateľ Erwin Lutzer: „Pokušenie nie je hriech, je to výzva do boja.” To, že pred tebou visí návnada, neznamená, že hrešíš. Nie je to návnada, ktorá predstavuje pokušenie a hriech. Je to sústo. Nie je hriechom byť v pokušení.

Možno si hovoríš: „Ja sa nechávam pokúšať stále. Čo je so mnou zle?”

Možno to nie je to, čo je s tebou zle, ale to, čo je s tebou správne. V knihe Jób nachádzame prípad, keď sa Boh chválil svojím služobníkom Jóbom (1:8). A čo sa stalo potom? Prišla proti nemu séria útokov.

To nám pripomína, že niekedy sú útoky, ktorým čelíme, v skutočnosti výsledkom toho, že žijeme zbožným, a nie bezbožným životom.

Dá sa teda pokušeniu odolať? Áno. V skutočnosti Boh nedopustí, aby si bol pokúšaný viac, než je tvoja schopnosť odolávať (pozri 1K 10:13). Niekedy je východisko také jednoduché, ako odísť z dverí, stlačiť tlačidlo vypnúť alebo ukončiť rozhovor. Východisko vždy existuje.

A nielenže existuje, ale je s ním spojené aj požehnanie pre človeka, ktorý pokušeniu odolá. V Liste Jakuba 1:12 sa píše: „Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.”

Ak teda práve teraz prechádzaš trápením, ak prechádzaš obdobím skúšky alebo pokušenia, vedz nasledovné: Môžeš sa vďaka tomu stať silnejším, nie slabším.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.