Na privedenie večnej spravodlivosti - 16. august - evs.sk

Zamyslenia

Na privedenie večnej spravodlivosti – 16. august
16. augusta 2022
Play

„na privedenie večnej spravodlivosti…“ Daniel 9:24

V Danielovej knihe je toto nádherné vyjadrenie: ,,… na privedenie večnej spravodlivosti.“ Tieto slová ukazujú na Toho, ktorý nielen trpel za náš hriech, ale nás aj obliekol do svojho čistého rúcha spravodlivosti.

Potrebujeme večnú spravodlivosť. Nestačí byť spravodlivý len dnes a zajtra. Ani nestačí, ak budeme spravodliví do konca svojho života. Musíme mať spravodlivosť, ktorá pôjde s nami do večnosti. To môže byť len vtedy, ak je sama večná.

Takúto spravodlivosť nikdy nemôžeš získať sám. Aj keď na to sústredíš veľa úsilia, nikdy sa ti to nepodarí. Možno sa staneš celkom výnimočný z ľudského hľadiska. Ale tvárou v tvár Bohu zmizne aj to najlepšie, čo dokážeš urobiť, pretože Boh je stravujúci oheň.

Preto tvojou jedinou možnosťou spásy je, že ti spravodlivosť prinesie niekto iný. To urobil Ježiš. Áno, On sám je tvojou spravodlivosťou.

Preto spása je jedine vo viere a dôvere v Pána Ježiša. Veriť v Neho znamená považovať Ho za svoju spravodlivosť. Musíš to urobiť. Prečo chceš zostať na ceste sebarealizácie, keď ťa aj tak nevedie k cieľu? Prečo sa zamerať na získanie toho, čo Boh už získal? Prečo chceš kupovať to, čo môžeš dostať zadarmo nezaslúženou milosťou?

Veriť znamená ďakovať. Je to zároveň tá najjednoduchšia aj najťažšia vec zo všetkých.

Všetko v tebe protestuje proti Božiemu daru milosti. Nedokážeš pochopiť, že byť zachránený môže byť také jednoduché. Napriek tomu je to jediná cesta. Musíš sa držať Božieho slova milosti. Musíš sa odvážiť veriť mu a bezpečne to môžeš urobiť. Nebudeš sklamaný. Ježiš nad tebou rozprestrel svoju večnú spravodlivosť. Kúpil ťa. Pokrstil ťa. Jeho srdce dychtí po tom, aby si vo viere a dôvere nechal uskutočniť Jeho spravodlivosť. Tvoja spravodlivosť neznamená nič, stačí, keď si ukrytý v Jeho spravodlivosti.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.