Zbožný život - 11. máj - evs.sk

Zamyslenia

Zbožný život – 11. máj
11. mája 2024
Play

„Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť…“ 2. list Petra 1:3

Pravé Božie dieťa neustále túži po zbožnom živote. Táto túžba zviedla mnohých ľudí z cesty. Nehľadali pomoc u Toho, na ktorého ukazuje Božie slovo.

Veľa náboženských hnutí vstúpilo medzi kresťanov so sľubmi zbožného života. Mnohí zostali sklamaní, keď si po niekoľkých rokoch uvedomili, že cesta, ktorú nasledovali, je mylná.

Existuje len jedna cesta k zbožnému životu. Určuje ju Božie slovo. Volá sa cesta k požehnaniu.

Ježiš je Božia múdrosť. Presahuje naše chápanie, ale z Božej milosti to môžeme v srdciach pochopiť vierou.

Nedokážeme vytvoriť život, nech sa akokoľvek snažíme. Ale keď sa vo viere obrátime k Ježišovi, sme zmenení. Dostávame život.

Božie slovo hovorí o žene, ktorá všetok svoj majetok vydala na lekárov, ale nikto ju nemohol uzdraviť. Vo svojej tiesni sa obrátila na Ježiša. Prišla a dotkla sa Ho. Vtedy z Ježiša vyšla moc a uzdravila ju.

Podobne je to aj v tvojom živote. Ak natiahneš svoje prázdne ruky k Ježišovi, nebudeš sklamaný. Život pochádza od Neho. On je tajomstvom zbožného života.

Nedostatok dôvery v Ježiša je príčinou veľkej duchovnej slabosti. Príliš veľa ľudí žiadalo o pomoc tam, kde sa nedala nájsť. Mali sa ponoriť do toho, čo Biblia hovorí o Ježišovi. Držať sa toho znamená veriť v Ježiša.

Ježiš je cesta. Ježiš je život. Ježiš je osloboditeľ. On je prameň, ktorý nikdy nevyschne. Môžeš z Neho piť. Ako hovorí Písmo, ak tak urobíš, prúdy živej vody z teba potečú.

Poznanie Ježiša je cestou ku všetkému duchovnému rastu a požehnaniu.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.