Zbožné dievča z bezbožného miesta - 12. máj - evs.sk

Zamyslenia

Zbožné dievča z bezbožného miesta – 12. máj
12. mája 2024
Play

„Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta  k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária.“  (L 1:26-27)

Po Márii, Ježišovej matke, pomenovali rodičia viac dcér ako po ktorejkoľvek inej žene, ktorá kedy žila. Mária bola výnimočná žena z mnohých dôvodov. Bola jedinou osobou, ktorá bola prítomná pri narodení aj smrti Ježiša Krista.

Ježiš prišiel na svet ako Máriin Syn a odišiel zo sveta ako jej Spasiteľ. Bol počatý Duchom Svätým v Máriinom lone a potom prišiel do jej srdca.

Keď k Márii prišiel anjel Gabriel s posolstvom, žila v Nazarete, ktorý bol známy svojou zlobou. Mestá sú poväčšine niečím známe. Napríklad Rím niekedy označujeme za večné mesto. Paríž poznáme ako mesto svetiel. New York je mesto, ktoré nikdy nespí. A Las Vegas ľudia nazývajú mestom hriechu.

V Máriiných časoch mohli používať rovnakú prezývku pre Nazaret. Rímski vojaci sa zastavili v Nazarete na ceste niekam inam. A pretože tam trávili veľa času, nejedna mladá žena v Nazarete otehotnela.

Keď Filip povedal Natanaelovi, že Ježiš pochádza z Nazareta, Natanael sa spýtal: „Či z Nazareta môže byť niečo dobré?“  (J 1:46)

Takže tam, na tom bezbožnom mieste, bola Mária zbožným dievčaťom, ktoré žilo zbožným životom. Jej príklad nám slúži ako pripomienka, že je možné, aby sme odolali hriechu. Biblia nám pripomína: „Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.“ (1K 10:13)

Možno si sa ocitol obklopený neveriacimi ľuďmi a premýšľaš, ako môžeš uprostred nich žiť zbožný život. Môžeš to urobiť s Božou mocou, tak ako to urobila Mária.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.