Život v plnosti - 6. december - evs.sk

Zamyslenia

Život v plnosti – 6. december
6. decembra 2022
Play

„… A kto je (všetko), Pánovi je, lebo Bohu ďakuje;…“ (R 14:6)

Myslíš si, že Boh by poslal na svet svojho Syna, ak by človek sám dokázal čeliť životu a večnosti? Kristov príchod na svet dokázal, že Boh nebol spokojný s ľudským nešťastím. Neposlal Ho len preto, aby sme mali večný život, ale aby sme mali život tu a teraz a aby sme ho mali v plnosti − Život s veľkým Ž!

Ježišovo učenie bolo jedinečné a odlišné. Vyňal náboženstvo z teoretickej kategórie a umiestnil ho do praktickej roviny. Hovoril s autoritou! Hovoril s konečnou platnosťou! Hovoril, akoby vedel, o čom hovorí… a On vedel! Nebol ako filozof s poddajným a prázdnym dohadom, ktorý tvrdí, že hľadá pravdu, ale ochotne pripúšťa, že ju nikdy nenašiel. Ježišov hlas bol podobný presvedčivému hlasu matematika, ktorý bez váhania poskytuje svoje odpovede, pretože ich dôkazy môžeme nájsť v samotnom probléme.

Modlitba dňa

Pane Bože, viem, že som na Tebe úplne závislý. Ďakujem Ti za každodenné poskytovanie všetkého, čo moje telo potrebuje.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.