Znovuzrodenie - 3. október - evs.sk

Zamyslenia

Znovuzrodenie – 3. október
3. októbra 2021
Play

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.“  Prvý list apoštola Petra 1:3

Božie milosrdenstvo spočíva v tom, že poslal svojho vlastného Syna na svet, aby sme mohli byť spasení. Boží Syn zmazal naše hriechy svojou veľkou zástupnou obeťou. Skrze túto obeť, získavame večný život.

Rovnako ako hriech priniesol so sebou smrť, prináša Ježišovo utrpenie za naše hriechy večný život. Preto Božie milosrdenstvo nesie so sebou znovuzrodenie pre tých, ktorí počúvajú Slovo o Pánovi Ježišovi a prijímajú Ho. Tým istým spôsobom prijímajú večný život všetci, ktorí sú pokrstení v Ježišovo meno. So znovuzrodením – s novým životom – prichádza živá nádej. Nádej je živá, pretože Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Toto je pomocou a povzbudením pre nás v každodennom kresťanskom živote. Krok za krokom nás Boh vo svojom Slove uisťuje, že u Neho, Boha Izraela, je východisko zo smrti. (Ž 68:21) To nie je niečo neisté alebo nejasné, či dosiahneme cieľ, ktorý pred nás Boh vytýčil. Ježišovo víťazstvo je naše víťazstvo. Tak, ako s istotou môžeme Jemu dôverovať tomto svete, tak s istotou raz skončíme v Božom kráľovstve vo večnom živote.

Je nebezpečné, ak nemáme jasno v tejto živej nádeji. Vtedy môže tento svet nad nami získať príliš veľkú moc. Vtedy stojíme v nebezpečenstve, že stratíme vieru a odídeme od Boha. Ale ten, kto má jasnú a živú nádej, má veľkú pomoc voči vplyvu tohto sveta. Živá nádej je očisťujúcou mocou v jeho kresťanskom živote. „A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On.“ (1J 3:3) Ďakujme preto Pánovi Ježišovi za túto nádej a počítajme s ňou každý deň a v každej chvíli!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.