Sila v jednote - 4. máj - evs.sk

„A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 18:19)

Počas druhej svetovej vojny sa skupina pilotov, známych ako Lietajúce Tigre, stala legendárnou. Pod velením Claire Lee Chennaulta sa im podarilo v priebehu šiestich mesiacov, od decembra 1941 po jún 1942, zostreliť 300 japonských lietadiel. Čo bolo ich tajomstvom? Chennault prezradil, že spolupráca. Hoci boli v početnej prevahe, vždy útočili v tímoch.

Rímski vojaci takisto poznali význam spolupráce. Keď pochodovali do boja a boli ostreľovaní horiacimi šípmi, vztýčili svoje štíty, spojili ich dokopy, čupli si a vytvorili okolo seba účinnú škatuľu.

Keď prechádzame pokušením, ťažkosťami, zúfalstvom či dokonca pochybnosťami, niekedy sa budeme izolovať. Uvažujeme nasledovne: „Nechcem sa o tom s nikým rozprávať. Možno si pomyslia, že nie som silný kresťan. Nikomu nechcem povedať, že ma pokúša táto vec.“

Mal by si zájsť za svojimi kresťanskými priateľmi a povedať im: „Budeš sa teraz za mňa modliť? Som pod útokom.“

„A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 18:19) V spoločnej modlitbe je sila.

Keď v 12. kapitole Skutkov apoštolov čítame, že Jakuba popravili a Petra zatkli, čo vidíme robiť cirkev? Vidíme, ako sa zhromaždila a modlila sa za Petra. Ľudia sa modlili neustále a modlili sa spolu. Potrebujeme robiť to isté. To znamená spájanie našich štítov.

V jednote je sila. V spoločnej práci a modlitbe je sila. V tomto duchovnom boji nie si sám. Máš kresťanských bratov a sestry, ktorí pochodujú s tebou. Zjednoť sa so svojimi spolubojovníkmi a ako pochodujete vpred  v duchovnom boji, do ktorého vás Boh povolal, spojte štíty.

https://www.harvest.org