Šírenie evanjelia vo svete - 9. marec - evs.sk

„Ale On im riekol: Poďme inde, do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel.“ (Mk 1:38)

Ježiš išiel a stretol sa so ženou pri studni v Samárii, pretože sa stretla s Bohom. V Ježišovej obchádzke cez nepriateľské územie vidíme pre súčasné ohlasovanie evanjelia dve dôležité veci.

Prvou je, že musíme ísť tam, kde sú ľudia. Ježiš nepovedal, že celý svet má prísť do cirkvi. Povedal, že cirkev má ísť do celého sveta. Tak nám to podáva Evanjelium podľa Marka: „… Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16:15)

Keď sa organizácia Harvest Ministries pred niekoľkými rokmi snažila osloviť ľudí evanjeliom v Disneylande, opýtali sa ma: „Prečo robíte evanjelizáciu na mieste, ako je Disneyland? Prečo by ste prišli a usporiadali akciu tu?“

Odpovedal som: „Pretože Ježiš povedal: Choďte do celého sveta a Disneyland z neho nevynechal. V Disneylande sú ľudia.  A my sa snažíme osloviť evanjeliom ľudí.“ Nádhernou vecou je, že cez tú evanjelizáciu prišlo do Nebeského kráľovstva mnoho ľudí. Potrebujeme ísť tam, kde sú ľudia.

Druhou vecou je, že na ľuďoch, s ktorými sa rozprávame, nám musí záležať. Ježiš potreboval ísť do Samárie, pretože mu na žene Samaritánke záležalo (pozri J 4:4). Keď bol apoštol Pavol v Aténach, videl mesto, ktoré bolo oddané modloslužbe, čo rozhorlilo jeho ducha (pozri Sk 17:16-17). Keď videl, že mnohí sa obracajú na falošných bohov, cítil spravodlivé rozhorčenie.

Rovnako musí každé účinné hlásanie evanjelia vždy začať bremenom, ktoré Boh položí na srdce človeka. Musí nám na ľuďoch záležať. Ježišovi záležalo. Záleží aj tebe? Chceš zasiahnuť evanjeliom ľudí, ktorí zomierajú?

https://www.harvest.org