Zjavenie spásy - 21. február - evs.sk

Zamyslenia

Zjavenie spásy – 21. február
21. februára 2021
Play

„I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Evanjelium podľa Jána 8:31-32

Židia, ku ktorým Pán Ježiš na tomto mieste hovorí, ešte neprišli ku spásonosnej viere. Vidíme to z ostatných súvislostí. Neboli oslobodení, neboli narodení znova. Ale uznali Pána Ježiša ako Mesiáša a vyznali to pred ostatnými Židmi.

Pán Ježiš tu hovorí k ľuďom, ktorí chcú byť kresťanmi, ale ešte sa nedostali k životu v Bohu. V každej dobe je veľa takýchto ľudí.
Títo ľudia sa často stretávajú s tvrdými a odsudzujúcimi slovami. Ale Pán Ježiš sa k nim takto nespráva. Nemá pre nich výčitku, sťažnosť, ani odsúdenie, ale len prísľub a zasľúbenie!
Hovorí im veľmi jednoducho, aby zostali v Slove, ktoré od Neho počuli, a o ktorom už majú teoretické vedomosti. Ak budú zostávať v Jeho Slove, budú v pravdivom učeníckom vzťahu k Pánovi Ježišovi.

Vtedy bude pre nich Kristus – ako On sám hovorí – vodcom. „… lebo jeden je váš Vodca, Kristus“. (Mt 23:10) Tie najväčšie zasľúbenia spája Pán Ježiš so správnym vzťahom k Nemu. Poznajú pravdu a pravda ich vyslobodí!

Pravda znamená Božie vlastné zjavenie spásy. Ten, kto stojí v pravdivom učeníckom vzťahu k Pánovi Ježišovi, spozná samotnú spásu tak, ako je zjavená v Božom Slove. A skrze spasenie sa stáva človek skutočne slobodným. Skrze toto nás Boží Syn robí slobodnými.
Toto nech si položí na srdce každý, kto ešte nevie, čo oslobodenie v Pánovi Kristovi znamená! Nemá význam chodiť a čakať na zážitok! To vedie len k najťažšiemu zo všetkých otroctiev: k otroctvu zážitku.
Zostaň v tom, čo si počul, a čo si sa naučil: Pán Ježiš ťa vykúpil z tvojho hriechu svojou vlastnou krvou!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.