Bdejte - 5. júl - evs.sk

Zamyslenia

Bdejte – 5. júl
5. júla 2024
Play

„Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.“ Evanjelium podľa Matúša 25:1

V podobenstve o desiatich pannách opisuje Pán Ježiš situáciu medzi kresťanmi v čase tesne pred Jeho príchodom. Bude to čas spánku. Všetci zadriemali a zaspali.

Pre posledné časy je charakteristické, že kresťania nerozumejú tomu, čo sa okolo nich deje a nedokážu rozlišovať medzi kresťanstvom a tým, čo sa za kresťanstvo len vydáva.

Keď ženích prišiel, len polovica bola pripravená prijať ho. Je to obraz toho, že keď Pán Ježiš príde, nie veľká časť kresťanstva je pripravená prijať Ho.

V podobenstve sa hovorí o pochabých pannách, ktoré neboli pripravené prijať ženícha, že nemali oleja a ich lampy zhasli. Tu vyvstáva otázka pre nás: Čo predstavuje olej v lampách?

Musí to byť obraz niečoho, čo mnohým, ktorí vyznávajú kresťanstvo, chýba, a čo zapríčiňuje, že nebudú spasení, keď Pán Ježiš príde.

Na to existuje mnoho odpovedí. Ale to, čo im chýba, Pán Ježiš vyjadril jasne. Povie im: „Nepoznám vás.“ (Mt 25:12)

Tí, ktorí nebudú spasení, nepoznajú Pána Ježiša a preto ani Pán Ježiš nepozná ich. Pretože to sú dve strany tej istej veci, ako hovorí Pán Ježiš v evanjeliu podľa Jána: „Poznám svoje a mňa poznajú moje.“ (J 10)

Večný život spočíva v tom, že poznáme Ježiša. (J 17:3)

V čase, keď príde Pán Ježiš, bude veľká časť kresťanov bez tohto poznania Ježiša.

Preto ide o to, aby sme sa skúsili pred Božou tvárou! Nestačí byť aktívnym v rôznych kresťanských aktivitách. Práve takéto aktivity privádzajú mnohých do spánku.

„Preto bdejte!“ hovorí Pán Ježiš. „Lebo nepoznáte dňa ani hodiny.“

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.