Bdelosť, vedomie a pokrok - 23. jún - evs.sk

Zamyslenia

Bdelosť, vedomie a pokrok – 23. jún
23. júna 2024
Play

„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ (Ef 6:12)

Niektorí ľudia sú prekvapení, keď zistia, že nie je ľahké byť kresťanom. Keď raz uveríme v Krista, hneď zistíme, že máme protivníka, diabla, ktorý nás chce zničiť.

Duchovný boj zúri každý deň a tento boj sa neskončí, kým nebudeme v bezpečí v Ježišovom náručí.

Apoštol Pavol v Liste Timotejovi napísal: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (2Tim 4:7-8)

Slovo, ktoré Pavol použil pre „boj“, poukazovalo na grécke súťaže, v ktorých ľudia bojovali proti sebe zo všetkých síl.

To nám pripomína, že kresťanský život je neustály proces napredovania. A vo chvíli, keď sa prestaneme pohybovať dopredu, začneme sa pohybovať dozadu. Preto si musíme obliecť výzbroj. Musíme sa vyzbrojiť.

List Efezanom 6 nás upozorňuje: „Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ (verše 11-12)

Nebolo by skvelé myslieť si, že by sme ako veriaci mohli dosiahnuť v našom živote úroveň, kde by sme boli akosi nad všetkými pokušeniami a bojmi? Ale to sa nestane. Boj bude zúriť až do toho posledného dňa.

Preto si musíme zachovať svoju výzbroj. Musíme zostať bdelí a uvedomelí a neustále napredovať.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.