Blahoslavení milosrdní - 29. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Blahoslavení milosrdní – 29. apríl
29. apríla 2024
Play

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ Evanjelium podľa Matúša 5:7

Milosrdenstvo, to je postoj mysle, ktorý nám ukazuje Boh. Znamená to, že sa o nás stará v našej núdzi. Naša núdza, to sú v prvom rade naše hriechy. Pánovo milosrdenstvo spočíva v tom, že On za ne trpel a oslobodil nás od nich svojou krvou. Preto Písmo hovorí: „Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána.“ (Žalosp 3:22 – 23)

Byť milosrdným znamená to, že ukážeme iným ľuďom takú istú myseľ, akú nám ukazuje Pán Ježiš. V prvom rade to z našej strany znamená, že znášame a odpúšťame všetko bezprávie, ktoré je proti nám vykonané.

Keď trpíš nespravodlivosťou, tvoj starý človek vyžaduje odplatu. Nespravodlivosť nemôže prejsť bez obžalovania. Náš starý človek sa chce presadiť. Ale dávaj si pozor, aby si tak nekonal!

Ak voči tebe niekto koná neprávosť, ukáž mu milosrdenstvo! Pomysli na to, čo všetko musí z našej strany znášať Pán! Nemali by sme teda aj my zniesť neprávosť? Choď do svojej komôrky a modli sa za toho, kto voči tebe koná nespravodlivo, aby mu Pán nikdy nepripisoval jeho nespravodlivosť, ktorú voči tebe vykonal, ale namiesto toho mu žehnaj v mene Pána Ježiša a odpustenie hriechov.

Skús vo všetkých veciach konať tak, aby ostatní ľudia skrze teba mohli stretnúť myseľ, ktorú ty nachádzaš u Pána Ježiša!

Vtedy nájdeš milosrdenstvo v deň súdu aj ty. „Milosrdenstvo nemá strach pred súdom,“ hovorí Božie Slovo. Kým žijeme na zemi, vytvára medzi kresťanmi radosť a spokojnosť.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.