Blízky Boh - 27. október - evs.sk

Zamyslenia

Blízky Boh – 27. október
27. októbra 2021
Play

„Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú v pravde.“ Žalm 145:18

Človek, ktorý je v núdzi, sa niekedy veľmi ťažko modlí. Stať sa to môže aj dlhoročnému a skúsenému kresťanovi bez toho, aby poznal príčinu. Človek sa cíti, akoby bolo všetko zamknuté a zatvorené. A často si zavzdychá: moja modlitba nedôjde ani po povalu!

Boh sa zdá byť nekonečne ďaleko. A zdá sa nemožné dosiahnuť k Nemu s modlitbou. Ale takéto zdanie a pocity sú falošné. Boh nie je vzdialený. A vôbec neprekáža, že tvoja modlitba nedosiahne ani po povalu, pretože Boh je spolu s tebou v jednej miestnosti! On hovorí, že je blízky všetkým, ktorí Ho vzývajú. A On neklame.

Ale niekto môže namietať: Áno, ale týka sa to len tých, ktorí Ho vzývajú opravdivo. Keby som vedel, či Ho opravdivo vzývam, nebol by som v neistote, či sa to týka aj mňa. Ale ako to môžem vedieť? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Modlíš sa za odpustenie hriechov a za únik z hriechu? Rozprávaš sa s Bohom úprimne a otvorene o sebe? Chceš vlastniť spasenie a žiť život na Božiu česť?
Ak na tieto otázky odpovedáš áno, tak si z pravdy. Vtedy je ti Hospodin blízko a počuje tvoje modlitby. Aj keby si sa cítil bezmocne, tak, ako nikdy predtým, nič to neznamená. Tvoja modlitba aj tak prichádza až do Božieho srdca!

Ale ak sa modlíš, aby si ospravedlnil svoj hriech, alebo keď sa chceš zbaviť následkov hriechu, ale nie samotnej chuti hrešiť, nie si z pravdy. Vtedy Božie Slovo hovorí: „Keby som bol v srdci choval neprávosť, Pán by ma nebol vyslyšal.“ (Ž 66:18)

Ale všetci, ktorí hľadajú Pána, pretože Ho potrebujú, aby opustili hriech a žili nový život, ktorý pre nás získal Pán Ježiš, môžu veriť, že Pán je blízko a počuje každý vzdych ich srdca!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.