V Kristovi zjednotil všetko - 31. december - evs.sk

Zamyslenia

V Kristovi zjednotil všetko – 31. december
31. decembra 2022
Play

„… na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotil všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi.“ List Efezským 1:10

Spievame, že Boh má pre teba plán. A je to pravda. Jeho plán je v súlade s Jeho zámerom. Boh chce, aby sa všetko zjednotilo v Ježišovi. To je kľúč na pochopenie všetkého, čo sa inak zdá ťažko pochopiteľné.

Keď Boh odpovedá „nie“ na našu modlitbu, nie je to preto, že by sa o nás nestaral, ani preto, že by nám nerozumel. Nikto nás nepozná tak dobre ako On.

Božiu odpoveď máš vidieť vo svetle skutočnosti, že všetko v živote musíš zosumarizovať v Ježišovi. Ak by si dostal, o čo si prosil, bol by si do istej miery schopný postarať sa o seba. To je pre kresťana nebezpečný stav. Keď Izraelci vstúpili do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, zabudli na Hospodina. Jeho pomoc a starostlivosť vo všetkom už nepotrebovali.

Možno sa cítiš ako slabý kresťan. Snívaš o silnom a víťaznom kresťanskom živote, aby si ostatným ukázal, aké dobré je byť kresťanom. Preto sa čuduješ, prečo ti Boh nepomôže, aby si bol silný. No keď si zvládol jeden problém, objavil sa nový. Znova musíš utekať za Pánom a predložiť Mu svoju bezmocnosť. Nesklame ťa. Z času na čas vstúpi do situácie tak neskoro, až si zhrozený. Ale nenechá ťa samého. Napriek tomu sa musíš pýtať: „Prečo to tak musí byť?“

Je to preto, lebo Boh chce, aby Ježiš bol všetko vo všetkom. Všetko má poukazovať na Neho, a to sa deje len vtedy, keď hľadáš útočište v Ňom.

Keď Dávid porazil svojich nepriateľov a zabezpečil mier zo všetkých strán, javil sa ako neporaziteľný víťaz. Bol však na prahu najhlbšej a najväčšej tragédie svojho života. Satan mal dovolené preosiať Dávida, aby sa vrátil k základom spásy, kde sa Božia milosť a spasenie znovu stali pre neho všetkým. Boh všetko zjednotil v Ježišovi.

Takýmto spôsobom koná v mojom aj tvojom živote. Sami osebe sme ničím. Ježiš je naše všetko.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.