Boh nás stvoril jedinečne - 14. máj - evs.sk

Zamyslenia

Boh nás stvoril jedinečne – 14. máj
14. mája 2024
Play

„Naša duša očakáva na Hospodina…“ (Ž 33:20)

Som duša a mám telo! Telo je dom, v ktorom duša prebýva. Keď mal Oliver Wendell Holmes 80 rokov, priateľ ho pozdravil a opýtal sa ho: „Ako sa máš?“ „Mám sa dobre,“ odpovedal Holmes, „dom, v ktorom žijem, je síce na pokraji zrútenia, avšak Oliver Wendell Holmes sa má dobre, ďakujem.“ V tejto materialistickej dobe často zabúdame, že naša skutočná, večná časť nás je neviditeľná. Väčšinu času, peňazí a snahy vynakladáme na to, aby sme udržali svoju fyzickú stránku. Mnohí sa nezaujímajú o svoje duchovné zdravie a výživu. Preto sú lekárske ambulancie preplnené a duchovné poradne prázdne.

Keď Boh stvoril človeka, stvoril ho jedinečne, odlišne od ostatných zvierat. „Vdýchol do neho dych života a človek sa stal živou dušou.“ Zaodel ho inteligenciou, vedomím a vôľou. Urobil ho na Svoj obraz ako spoločníka, Božieho priateľa. Pri vzkriesení si toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť a my budeme ako On a naveky s Ním.

Modlitba dňa

Mám veľkú nádej, keď rozmýšľam o tom, že budeme spolu naveky, môj drahý Pán Ježiš!

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.