Či veríš tomu? - 7. december - evs.sk

Zamyslenia

Či veríš tomu? – 7. december
7. decembra 2021
Play

„Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.“ Prvý list apoštola Pavla Korintským 15:21

V tomto verši je dôraz na slovo človek. Bol to človek, ktorý na tento svet priniesol smrť. Tak isto to bol človek, ktorý nad smrťou zvíťazil. Uskutočnilo sa to vtedy, keď Pán Ježiš vo svojom tele vstal z mŕtvych. Ježišov hrob je prázdny a smrť je prekonaná. Zároveň je zmŕtvychvstanie dôkazom, že Ježišovo utrpenie za naše hriechy je prijaté Bohom.

To, že Pán Ježiš vyhral nad smrťou ako človek ukazuje, že to vykonal ako náš reprezentant, ako náš zástupca. Ten, kto verí v Pána Ježiša, s Ním zvíťazil nad smrťou. Samozrejme, že kresťan nie je ušetrený telesnej pozemskej smrti, ale aj keď zomrie, nezomiera. Deje sa s ním to, čo hovorí Pán Ježiš: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ (J 11:25–26)
Toto ukazuje, čo znamená Ježišovo vzkriesenie!

Slovo o Ježišovom vzkriesení je tá najväčšia zvesť, aká bola kedy človeku daná!

Preto môže Boh povedať: „Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných.“ (Ž 116:15) Boh to vysoko oceňuje, keď jeden z tých, ktorí v Neho veria, zomrie. A to, čo Boh hodnotí vysoko, to musí byť naozaj vzácne.

Zvesť o vzkriesení môžeš prijať a dôverovať jej. Máš na to plné právo, pretože Pán Ježiš zaplatil za tvoj hriech a je to On, kto ti otvoril prístup k tomuto všetkému!
Keď Pán Ježiš rozprával o svojom zmŕtvychvstaní, spýtal sa Marty: „Či veríš tomu?“ Dnes sa táto otázka týka teba aj mňa: Veríš tomu, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.