Ctiť rodičov - 13. júl - evs.sk

Zamyslenia

Ctiť rodičov – 13. júl
13. júla 2023
Play

„Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh!“  Druhá kniha Mojžišova 20:12

V dnešnej dobe je potrebné zdôrazniť, že tieto slová hovorí Boh.

V súčasnosti nie je veľmi moderné počúvať rodičov. Duch doby rozvracia domovy a odtŕha deti spod vplyvu a autority rodičov. Nie je nezvyčajné, že deti svojimi rodičmi opovrhujú. Používajú voči nim opovržlivé slová, vysmievajú sa im, a do popredia dávajú svoje hodnoty, aby ukázali, že ich poslúchať nebudú.

Toto je predpovedané v Božom Slove. Je to označené za typický znak posledných časov pred príchodom Pána Ježiša. Deti sú charakterizované ako neposlušné rodičom.

Zvlášť smutné je, že aj mladí kresťania hovoria o svojich rodičoch ponižujúco a nechcú ich ani rešpektovať, nieto ešte počúvať.

Ale Božie prikázanie je pevné!

Bez ohľadu na to, kto to je, ak si nechce ctiť svoju matku a otca, žije v hriechu. Nerešpektovať štvrté prikázanie a zároveň byť kresťanom je nezlúčiteľné.

Rešpektovať rodičov a rodinné spolužitie je dôležitým článkom spoločnosti. Vidíme to napríklad v čínskej a japonskej spoločnosti. Napriek pohanstvu a všetkému, čo je s tým spojené, sa tieto národy pozdvihli kultúrne aj politicky. V neposlednom rade je to zapríčinené aj úctou, ktorú deti preukazujú svojim rodičom.

„Dietky, poslúchajte si rodičov v Pánu, lebo to je spravodlivé.“ (Ef 6:1) To je Božie Slovo mladým.

Tí, ktorí poslúchajú toto prikázanie, získavajú do svojho života veľké požehnanie. Nie je to náhoda, že Boh zdôrazňuje svoje štvrté prikázanie aj tak, že ho vydáva za prvé prikázanie so zasľúbením. Ľudia, ktorí ho dodržiavajú, sa stávajú požehnaním aj pre krajinu, ľudí a celú spoločnosť, v ktorej žijú.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.