Božie znamenie - 8. január - evs.sk

Zamyslenia

Božie znamenie – 8. január
8. januára 2023

„I riekol mu: Veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa poslal: Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu.“ 2. kniha Mojžišova 3:12

Veľa ľudí túži po znamení. Myslia si, že keby ho dostali, mali by niečo, k čomu by mohli vzhliadať. Myslia si, že znamenie by všetko uľahčilo.

Žiadať si znamenie je však nebezpečné. Často nepomôže, keď prídu pochybnosti. Keď prídu ťažkosti, pochybnosti aj tak rastú.

Nie je isté ani to, či Boh chce dať znamenie. Môže ho tiež dať iným spôsobom, ako chceme my. Mojžiš to zažil pri horiacom kre.

Boh mu zveril ohromujúcu úlohu. Mal ísť za faraónom a žiadať ho, aby prepustil Izraelcov. Potom dal Boh Mojžišovi znamenie, že sa vráti na miesto, kde videl horieť ker, a už nebude sám. Bude mať so sebou ľud.

Mojžiš musel dostať znamenie skôr, ako ľud vyjde z Egypta. Môže sa to zdať zvláštne, ale Boh nerobí chyby. Vedel, že Mojžiš znamenie nevyhnutne potrebuje, keď bol s neposlušným a tvrdohlavým ľudom uprostred púšte.

Tak isto je to aj v tvojom živote. Boh ti môže dať znamenie, ktoré sa naplní v ďalekej budúcnosti. Hospodin ťa chce naučiť, aby si mnohé kroky robil vo viere. No znamenie od Hospodina nikdy neprichádza príliš neskoro. Keď sa skôr či neskôr ocitneš uprostred nevyspytateľných ťažkostí, Boh ti potvrdí, že si na Jeho ceste.

Dovtedy ti Boh dal rovnaké uistenie ako Mojžišovi: „Ja budem s tebou!“ Nič nie je také dôležité, ako počúvať Božie zasľúbenia. Nechaj ich, aby ťa niesli. Slovo stojí pevne aj vtedy, keď vznikajú pochybnosti, že znamenie, ktoré si dostal, vyzerá neisto.

Boh je starostlivý ako pastier — vedie ťa po svojej ceste. S dôverou vlož život do Pánovej ruky! Pozná tvoje srdce a vie, že tvojím najväčším želaním je konať Jeho vôľu a kráčať po Jeho ceste.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.