Príď kráľovstvo Tvoje - 28. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Príď kráľovstvo Tvoje – 28. apríl
28. apríla 2022
Play

„…príď kráľovstvo Tvoje…“ Evanjelium podľa Lukáša 11:2

Božie kráľovstvo, to nie je nejaká oblasť. Nie je to geografický pojem. Znamená Božie panstvo. Božiu moc a vplyv na ľudí. Božie kráľovstvo je tam, kde Boh uskutočňuje svoje myšlienky a plány s nami ľuďmi, kde uskutočňuje Jeho vôľu.

Slová o Božom kráľovstve sú základnými slovami v Biblii, v Starej aj v Novej zmluve. Pán Ježiš nazýva zvesť, s ktorou prichádza, evanjeliom o kráľovstve.

Božie kráľovstvo je večné a Jeho panstvo trvá cez všetky pokolenia. Je to naša kresťanská povinnosť šíriť Božie kráľovstvo. Zároveň je to pre nás veľké privilégium a šťastie.

Máme rozprávať o nádhere Jeho kráľovstva a o sláve Jeho kraľovania, máme hlásať Jeho mocné skutky ľudským synom.

Všetky kráľovstvá zeme postihujú vojny, núdza, katastrofy a nešťastia. Ale Božie kráľovstvo nemôže byť ani otrasené, ani pohnuté.

Satan a celé jeho duchovné vojsko bojujú proti nemu a pokúšajú sa ho zvrhnúť. Nekonečné množstvá ľudí sa pokúšajú zabrániť tomu, aby sa Božie kráľovstvo šírilo k životu tu na tomto svete. Ale neuspejú. Pán Ježiš hovorí, že ho brány pekelné nepremôžu.

V tejto modlitbe sa modlíme o to, aby sa Pánove myšlienky a plány naplnili.

Zároveň sa modlíme, aby sme sa aj my mohli na tomto diele podieľať.

Čím viac si to všímame, tým viac sme zapojení do Božieho plánu v našom živote.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.