Charakter nad charizmou - 3. júl - evs.sk

Zamyslenia

Charakter nad charizmou – 3. júl
3. júla 2023
Play

„Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia v zákone Hospodinovom!“ (Ž 119:1)

Sú ľudia, ktorí podvádzajú, klamú, kradnú a hľadajú skratky, a predsa sa zdá, že im to prechádza. Možno si si niekedy pomyslel: „Prečo by som to nemohol robiť aj ja? Prečo by som mal hrať podľa pravidiel?“ Tu je dôvod: Nakoniec títo ľudia budú žať to, čo zasiali. Biblia učí: „Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať!“ (G 6:7)

Čím dlhšie žijem, tým viac na mňa robí dojem, že charakter má prednosť pred charizmou. Videl som veľa kazateľov s dynamickou osobnosťou, ktorí vyhoreli, pretože sa nesnažili zachovať si čestnosť a bezúhonnosť. Žalmista Dávid napísal: „Rozumne si chcem počínať na ceste bez úhony; kedy prídeš ku mne? Vo svojom dome chcem chodiť v nevinnosti srdca.“ (Ž 101:2) A v Žalme 119:1 čítame: „Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia v zákone Hospodinovom!“ Veľký evanjelista D. L. Moody povedal: „Ak sa budem starať o svoj charakter, moja povesť sa postará sama o seba.“

V Starom zákone čítame o Danielovi, bezúhonnom človeku, ktorý sa vždy snažil konať správne. Pri jednej príležitosti to spôsobilo jeho zatknutie. Napriek tomu, že kráľ podpísal nariadenie, že sa nikto nesmie modliť k žiadnemu bohu, iba k nemu, Daniel sa naďalej modlil k Bohu. Jeho nepriatelia ho dali zatknúť a hodiť do jamy levovej. Aký to bol bezútešný scenár! Ako sa však tento príbeh skončil? Jeho nepriatelia skončili zožratí levmi a Daniel sa dožil ďalšieho dňa modlitby.

To isté sa stalo aj Jozefovi, ktorého príbeh nachádzame v Knihe Genezis. Jozef žil čestne a poctivo, a hoci ho Potifarova žena falošne obvinila zo znásilnenia, nakoniec sa mu dostalo ospravedlnenia. Ak budeš žiť čestne a poctivo, aj tebe sa dostane ospravedlnenia.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.