Dobrorečiť budem Hospodinu - 23. september - evs.sk

Zamyslenia

Dobrorečiť budem Hospodinu – 23. september
23. septembra 2022
Play

“Dobrorečiť budem Hospodinu v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom.” Žalm 34:2-3

Väčšina ľudí dobrorečí Hospodinu a chváli Ho vtedy, keď sú šťastní, keď zažili niečo dobré, keď sa cítia odvážni. Krátko povedané – keď zažívajú citeľné konanie Božej milosti vo svojom srdci.

Ale v dnešných veršoch je položený dôraz na slová v každom čase. Vždy a vo všetkých situáciách a v rôznych pocitoch máme chváliť Boha.

Nie je povedané, že je to povinnosť, ale je to právo a požehnanie, ktoré nám Boh dáva.

Skúsil si začať deň s uctievaním a chválením Boha vtedy, keď si skutočne na dne, a zdá sa, že je všetko stratené a nič nie je možné? Skúsil si Ho uctievať a ďakovať Mu, keď si uprostred ťažkostí, z ktorých, zdá sa, že niet východiska?

Nemôžem predsa ďakovať Bohu, keď to tak necítim – môžeš namietať. Je to pokrytectvo, keď ďakujem Bohu a nemienim to tak.

Zastav sa a porozmýšľaj!

Nemôžeš ďakovať Bohu za to, kým je? Nemôžeš Mu ďakovať za to, že poslal svojho Syna na spásu pre svet? Nemôžeš Mu ďakovať za to, že v tvojej veci koná, aj keď ty to nevidíš? Nemôžeš Mu ďakovať za to, že ťa uisťuje o svojej starostlivosti, keď jej nerozumieš?

Skús ďakovať Bohu aj vtedy, keď sa ti to zdá nanajvýš nevhodné!

Začni svoju modlitbu ďakovaním. Správne poradie vecí je vyjadrené týmito slovami: Budem ďakovať a volať na Pána. (Luther)

Kým ďakuješ Bohu, je tvoje srdce nasmerované na Neho, a kým si to všimneš, prichádza dôvera do tvojho srdca. Vtedy na Neho môžeš volať s odvahou a položiť pred Neho všetko vo svojich modlitbách.

A neskôr budeš svedčiť: “Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.”

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.