Dobré skutky - 21. máj - evs.sk

Zamyslenia

Dobré skutky – 21. máj
21. mája 2024
Play

„…aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Evanjelium podľa Matúša 5:16

Čo sú to tie dobré skutky? Takto sa pýtajú mnohí ľudia.

Niektorí majú tendenciu myslieť si, že dobré skutky sú určite tie, na ktorých si máme zakladať a iné skutky sú menej dobré, teda nie sú až také dôležité.

Jedna vec je istá. Musíme sa vystríhať všetkého, čo Božie Slovo nazýva hriechom. To nemôže byť nikdy dobrým skutkom.

Ale keď sa pýtame, ktoré skutky sú dobré, sme na falošnej ceste. Pretože dobré skutky nemajú svoje meno. Ide o to, kto ich koná. Dobrý strom prináša dobré ovocie a zlý strom zlé, hovorí Pán Ježiš.

V rozmýšľaní o dobrých skutkoch sme na správnej ceste vtedy, keď si všímame Ježišove slová, čo dobré skutky spôsobujú. Ľudia kvôli nim velebia Otca v nebesiach.

Predstav si človeka, ktorý je dôsledný, svedomitý, príkladný v každom ohľade, človeka, ktorý môže byť nazvaný ako príklad všetkých ctností. Napadlo by ti ďakovať Bohu za takého človeka? Nikdy! Existujú kresťania, ktorí sú tak „posvätení“, že sú trápením pre svojich blížnych. Nikto za takých kresťanov Bohu neďakuje. Uprostred svojej dokonalej usporiadanosti nekonajú žiadne skutky

Ale naopak sa môže stať, že celkom spontánne povieš: Bože, ďakujem, že som stretol toho človeka! Bol to niekto, kto ti bol ku pomoci. Všimol si si Jeho srdce a ohľaduplnosť. A všimol si si, že ten človek, ktorý ti bol na pomoci, nemal vôbec v úmysle byť pre teba príkladom, ani nerobil dobré skutky na svoju chválu.

Existujú kresťania, ktorí so sebou bezprostredne prinášajú radosť a požehnanie. Bez toho, aby nad tým rozmýšľali, smerujú myšlienky iných ľudí na Pána Ježiša tak, že ľudia vidiac tie skutky, oslavujú Boha.

Toto sú kresťania, ktorí robia dobré skutky.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.