Dokazovanie nášho priateľstva - 7. máj - evs.sk

Zamyslenia

Dokazovanie nášho priateľstva – 7. máj
7. mája 2024
Play

„Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem;“ (J 15:14)

Nemôžeš byť priateľ s niekým, s kým nemáš vzťah. Priateľstvo zahŕňa dávanie a prijímanie. Patrí k nemu ponúknuť niečo niekomu, kto to potom opätuje.

Rovnako nemôžeme povedať, že sme Božími priateľmi, ak nespĺňame kritériá, ktoré nám stanovil prostredníctvom Ježiša: „Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem;“ (J 15:14)

Skutoční Ježišovi priatelia Ho budú poslúchať. Predstav si niekoho, kto o sebe tvrdí, že je tvojím blízkym priateľom, ale vždy o tebe hovorí za tvojím chrbtom, osočuje ťa a klame o tebe. Ideš za takým človekom a povieš mu: „Prepáč, ty si môj priateľ?“  

Ten človek zareaguje: „Áno, som tvoj priateľ.“

Potom sa spýtaš: „Ak si naozaj môj priateľ, prečo o mne šíriš klamstvá? Niekto mi práve povedal, že si o mne povedal toto. Je to pravda?“

„Je mi to ľúto,“ tvrdí tvoj priateľ. „Je to pravda, ale naozaj ťa mám rád. Môžeš mi odpustiť?“ Potom sa tvoj priateľ na druhý deň objaví s pekným darčekom a vyjadrí sa: „Stále chcem byť tvojím priateľom.“ Tak mu odpustíš.

Ale na ďalší deň sa dozvieš, že ťa znova ohovára. Opäť ho teda konfrontuješ. Zase sa ospravedlní a dá ti drahší darček ako ten predchádzajúci.

O niekoľko dní neskôr sa stane to isté. Nakoniec sa rozhodneš: „Nechcem tvoje darčeky. Chcem len tvoje úprimné priateľstvo a vernosť.“

Vo vzťahu k Bohu môžeme byť ako ten neverný priateľ. Môžeme tvrdiť, že sme Jeho priatelia, ale neposlúchame Ho. Opakovane porušujeme Jeho prikázania a potom sa to snažíme vynahradiť. Poslušnosť voči Bohu však nemožno ničím nahradiť.

Svoju lásku k Bohu môžeme prejaviť úplne jednoducho, a to tak, že budeme robiť to, čo nám hovorí. Ak to nerobíme, potom naozaj nemáme právo nazývať sa Jeho priateľmi.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.