Evanjelium - 18. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Evanjelium – 18. apríl
18. apríla 2021
Play

„Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý; i skryl som sa. Nato Boh riekol: Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal: Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu; i jedol som. Nato riekol Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? A žena odpovedala: Had ma podviedol; nuž jedla som. Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: …Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.“
Prvá kniha Mojžišova 3:9–15

Tak, ako je zákon zjavením Božej svätosti, je evanjelium zjavením Božej zachraňujúcej lásky.

Evanjelium je zvesť o tom, ako Boh miluje svet, ktorý je zlý a je zatratený. (J 3:16) Je to zvesť o tom, ako Boh začal a dovŕšil dielo, aby zachránil ľudí tohto sveta a voviedol ich do spoločenstva s Ním. Je to zvesť o tom, ako stratení ľudia dostávajú večný život. Táto zvesť sa dokonáva vo všetkom, čo je napísané a povedané v Božom Slove o Božom jednorodenom Synovi, ktorého Otec poslal na svet, aby zachránil nás ľudí.
Zákon a evanjelium patria spolu. Spolupracujú v srdci kresťana vo všetkých štádiách jeho duchovného života, od začiatočného prebudenia, až pokým kresťan nedosiahne svoj cieľ a neodchádza spasený z tohto života. Tu je veľké tajomstvo zákona a evanjelia: nesmú sa od seba oddeľovať a nesmú sa navzájom miešať!
Ako zákon a evanjelium patria k sebe, ako spolupracujú a zároveň nie sú pomiešané, vidíme v prvej ’kázni’ pre padlých hriešnikov, ktorú hovoril Boh v ten večer, keď prví ľudia padli do hriechu.
V otázkach: Kde si? Čo si spravil? – odhaľuje Boh prvých ľudí a vedie ich k zodpovednosti za seba. Nemajú kam utiecť! Tie isté otázky dostávame aj my dnes: Kde sme? Ako vyzerá náš život v Božom svetle? V tej istej „kázni“ zjavuje Boh po prvýkrát, čo chce spraviť preto, aby sme predsa boli zachránení. Adam a Eva sú prvým príkladom toho, že kto sa skloní pred Božím zákonom a uzná jeho pravdivosť o sebe, bude počuť aj Božiu zvesť evanjelia.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.