Láska v skutkoch - 17. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Láska v skutkoch – 17. apríl
17. apríla 2021
Play

„… a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás…“ (Ef 5:2)

Nepochybujem o tom, že potrebujeme sociálnu reformu. Ak máme byť úspešní, naše generácie musia pracovať spolu a vzájomne sa počúvať. To je jednou z prvých podmienok spolupráce. V tomto bode má evanjelium Ježiša Krista dôležitú úlohu veľkého zmierovateľa. Apoštol Ján vo svojom prvom liste deklaruje: „Vám, mladí, som napísal,“ a „Vám, otcovia, som napísal.“  Odkaz adresovaný mladým aktivistom a starším dozorcom znie: „Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu;  aj my máme duše klásť za bratov. Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska?  Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a tým si uspokojíme srdce pred Ním (1Jn 3:16-19).

Modlitba dňa

Otče, ak niekto nesúhlasí s mojimi názormi, nech moja láska nie je podmienená rétorikou, ale bezpodmienečnou láskou Tvojho Syna, Ježiša Krista.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.