Hľadaj odpoveď v Božom zjavení - 15. september - evs.sk

Zamyslenia

Hľadaj odpoveď v Božom zjavení – 15. september
15. septembra 2022
Play

“Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha! Keď hlasite volám k Hospodinu, On mi odpovedá zo svojho svätého vrchu.” Žalm 3:3.5

Málokto bol v takej núdzi a zažil toľko protivenstva ako Dávid. Ale zároveň to bol muž, ktorý bol možno najväčším požehnaním a pomocou pre tých, ktorí boli v núdzi.

Jedného dňa bol prenasledovaný svojím synom Absolónom a musel pred ním utiecť. Vyzeralo to s ním beznádejne a mnohí mu hovorili, že niet preňho spasenia u Boha.

Aj kresťan môže zažiť takéto beznádejné situácie. Môže byť chorý a dostať sa do depresie. Ako keby počul hlasy, ktoré hovoria: Pre teba neexistuje spása, žiadna pomoc od Boha, si stratený.

Čo má človek robiť v takejto situácii?

Máme pozdvihnúť svoj zrak k Pánovi. Dávid to urobil. Najprv hovorí Pánovi: “Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu.”

Uprostred všetkých hlasov, ktoré hovoria, že nemá nádej u Boha, počíta s Bohom ako s tým, kto ho ochraňuje, kto je jeho spravodlivosťou a kto mu dáva víťazstvo.

To isté rob aj ty. Pán je aj tvojím štítom, tvojou slávou – tvojou spravodlivosťou a Tým, kto ti dáva víťazstvo.

Potom Dávid volá k Pánovi. Rob to aj ty. Volaj k Pánovi nahlas vo svojej núdzi, hocikedy, aj napriek hlasom v tvojom vnútri.

Ale všimni si aj to, ako dostal Dávid odpoveď. “On mi odpovedá zo svojho svätého vrchu.” To je zo Siona, z miesta, na ktorom sa Boh zjavil Izraelu. Dávid nehľadal odpoveď vo svojich pocitoch, ani vo svojom vnútri, ale v samotnom Božom zjavení.

Tam musíš hľadať odpoveď aj ty. Naším svätým vrchom je Golgota. Tam bol premožený hriech. Tam ti Boh svedčí, že všetky hlasy v tvojom vnútri, ktoré hovoria, že pre teba nie je nádej, klamú.

Máš víťazstvo v Pánovi Ježišovi!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.