Pamätaj na cenu - 8. august - evs.sk

Zamyslenia

Pamätaj na cenu – 8. august
8. augusta 2021
Play

„Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom.“ 1. list Korintským 6:20

Niektorí členovia cirkevného zboru v Korinte mali nesprávny postoj k hriechu. Najprv mu dovolili, aby ovládal ich myšlienky. Neskôr sa stal pánom ich tela. Keď dovolíme, aby vládla stará prirodzenosť, kresťana to vedie do hriechu a trápenia. Je dôležité mať na mysli, že telesná prirodzenosť u kresťana je rovnako hriešna ako u nekresťana. Náš starý človek sa nikdy nestane svätým. Počas celého života ho musíme umŕtvovať. Deje sa to pri každodennom pokání. Nesprávny postoj k hriechu sa spája s nesprávnym postojom k milosti. Starý človek v nás sa nerád zaväzuje k životu z milosti. Preto chce, aby si sa zameral na niečo iné. V mnohých prípadoch sa mu to darí až príliš dobre. Evanjelium je odrazu vzdialené, nereálne a teoretické. V hodine pokušenia si potom slabý. keď ti Boh chce pomôcť z hriechu, pripomenie ti, že si bol kúpený a cena bola zaplatená. Boh ťa pozná lepšie, ako ty sám. Nenávisť k hriechu je vždy najsilnejšia vtedy, keď vidíš, čo všetko musel Spasiteľ vytrpieť, aby roztrhal reťaze hriechu. Vtedy sa vydesíš a musíš sa pýtať: Naozaj môj hriech Ježiša toľko stál? Naozaj. Preto sa s hriechom nehodno zahrávať. Ten viedol tvojho Spasiteľa do temnoty, kde Ho Boh opustil. Nesmieš dávať priestor hriechu, za ktorý musel Ježiš zaplatiť. On ťa z neho vykúpil. Preto nesmieš byť otrokom hriechu. Ježiš ťa vykúpil, aby si oslávil Boha. Ak budeš pamätať na cenu, ktorú musel Pán Ježiš zaplatiť, zrodí sa svätá túžba osláviť Ho vo všetkom. V živote nechceš mať žiadnu oblasť, ktorú nevlastní Ježiš. Vykúpil ťa, preto ťa tiež musí viesť. Osláv teda Ježiša svojím telom!

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.