Hľadajte a klopte - 19. marec - evs.sk

Zamyslenia

Hľadajte a klopte – 19. marec
19. marca 2022
Play

„Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“ Evanjelium podľa Lukáša 11:9

Hľadajte! Hovorí Pán Ježiš. To je druhé využitie modlitby, ktoré nám Pán Ježiš dáva.

Kresťan je často v situácii, že nevie nájsť cestu vpred. Pýta sa: Kde je teraz moja cesta? Čo mám robiť v takejto situácii? Aký je Boží zámer a Jeho vôľa so mnou? Takéto otázky môžeme klásť aj vtedy, keď sme v službe, do ktorej nás povolal sám Pán.

Ak nepoznáme odpoveď na naše otázky, cítime to ako trápenie. Ale keď nevieme nájsť cestu sami, je to v skutočnosti naše veľké šťastie. Keby sme to dokázali, nemohol by nás viesť Pán. Ale preto, že nevidíme a nerozumieme, môže nám Pán dať svetlo a viesť nás. Musíme však použiť právo, ktoré nám dal. „Hľadajte a nájdete.“

Hľadať, to je to isté, ako modliť sa, položiť pred Pána všetky svoje otázky a hľadať odpoveď v Jeho Slove. Vtedy nám Pán odpovedá na tie otázky, ktoré pokladá za potrebné, aby sme mali zodpovedané. On nás začne viesť cestou, po ktorej chce, aby sme kráčali. Nemôžeme sa pomýliť, pretože Pán Ježiš nás uisťuje, že ten, kto hľadá, nájde.

Klopte! A bude vám otvorené – to je tretie využitie modlitby, o ktorom hovorí Pán Ježiš.

Kresťan pozná veľmi dobre, ako môže byť pre neho všetko zatvorené. A môže sa stať aj to, že človek, ktorý prijal Pánovo povolanie a začal kráčať po ceste, po ktorej ho viedol Pán, zistí, že cesta je zatvorená. Môže sa tiež stať, že cestu nám zatvárajú zlí ľudia a odporcovia Božieho kráľovstva. Existuje nespočetné množstvo situácií, v ktorých kresťan môže mať všetko zatvorené. Klop! Hovorí Pán Ježiš. Pros! Polož pred Pána to, čo je pre teba zavreté. Máš Jeho uistenie, že ti otvorí.

Ten, kto má málo síl, ale drží si v úcte Ježišovo slovo a neodmieta Ježišovo meno, tomu otvorí dvere Pán Ježiš tak, že ich nikto nezatvorí. (Zjav 3,7–8)

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.