Jeho prítomnosť - 2. január - evs.sk

Zamyslenia

Jeho prítomnosť – 2. január
2. januára 2023
Play

„aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach…“ (Fil 3:10)

W. C. Burns napísal o Indii nasledovné: „Oh, mať tak aspoň srdce mučeníka, ak nie mučenícku korunu.“ Obľúbenosť a nekritický obdiv sú pre kresťana oveľa viac nebezpečnejšie než prenasledovanie. Je jednoduché stratiť pocit rovnováhy a perspektívy, ak ide všetko hladko. Dôležitá vec je, aby sme kráčali s Kristom, žili pre Neho a mali jedinú pohlcujúcu vášeň − robiť Kristovi radosť. Čokoľvek sa potom bude diať, vieme, že to dopustil, aby nás naučil nejakú nesmierne cennú lekciu a zdokonalil nás pre službu Jemu. Obohatí naše príjemné či nepríjemné okolnosti skutočnosťou svojej prítomnosti.

Modlitba dňa

Pane, moja duša Ťa chce milovať a poznať oveľa hlbšie. Odpusť mi časy, keď som svoj zrak upriamil na veci, ktoré ma od Teba oddeľujú.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.