Ján Krstiteľ - 12. marec - evs.sk

Zamyslenia

Ján Krstiteľ – 12. marec
12. marca 2023
Play

„Toto je ten, o ktorom je napísané: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou a on Ti pripraví cestu.“ Evanjelium podľa Matúša 11:10

To sú slová o Jánovi Krstiteľovi. On bol poslom, ktorého Boh poslal pred Pánom Ježišom. Keď to Ježiš hovoril, Ján bol vo väzení. Mnohí Boží poslovia strávili roky vo väzení. Aj naše storočie je obzvlášť bohaté na väznených kresťanov.

Byť Ježišovým poslom môže stáť veľa. Do väčšej či menšej miery prežívaš rovnaké okolnosti ako Majster, ktorému patríš. V niektorých krajinách je cena vyššia ako v iných. To sa z času na čas môže meniť, ale patriť Ježišovi vždy a všade niečo stojí. Tak je to aj dnes.

Problémy a ťažkosti nás môžu ľahko odradiť. Vtedy treba urobiť len jedno: ísť tou istou cestou ako Ján. Posial Ježišovi odkaz a dostal odpoveď, ktorá môže dodať odvahu každému unavenému služobníkovi. „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným zvestuje sa evanjelium.“

Božie kráľovstvo aj tak rastie, hoci ty vnímaš tmu. Napriek tomu, že ťa Pán dal bokom, Jeho slovo nie je zviazané.

Môžeš byť v údolí, kde je tvoje zorné pole obmedzené, ale Božie kráľovstvo nie. Napreduje k svojmu slávnemu dokončeniu. Potom budú ľudia všetkých národov, kmeňov a jazykov chváliť Boha pred trónom Baránka.

Ján vykonal zásadnú úlohu. Nebojácne vyzýval hriešnikov k obráteniu a reforme. Túto úlohu teraz dokončil a nastávala nová. Mal sa stať Pánovým mučeníkom v rukách Herodesa. Poslúchol Jeho volanie, aj keď ho to malo stáť život.

Ale jeho služba priniesla ovocie, však? Jánovým príkladom nadobudli mnohé väznené Božie deti novú odvahu. Veľa ľudí sa skrze neho naučilo posielať odkaz Ježišovi, keď nastali temné časy.

Ďakujeme Bohu za Jána. Nasledujme jeho kroky.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.