Zlomenie kolobehu hriechu - 21. júl - evs.sk

Zamyslenia

Zlomenie kolobehu hriechu – 21. júl
21. júla 2021
Play

„Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď  On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;“ (Žid 13:5)

Mnohí ľudia hovoria o tom, ako generačné kliatby visia nad ich rodinami a ako neexistuje spôsob, ako ich zlomiť. Hovoria veci ako: „Je pre mňa neskoro. Urobil som toľko chýb a žijem v tejto nešťastnej rodine. Viem, že budem robiť rovnaké chyby, ako robili moji rodičia a po mne ich zase budú tobiť moje deti. Neexistuje spôsob, ako zlomiť cyklus hriechu.“

Nezmysel.

Keď Ježiš zomrel na kríži, všetky kliatby – všetky hriechy – boli zlomené. A ak sa spoľahneš na Krista, budeš   od nich  oslobodený. Ježiš môže zmeniť tvoj príbeh.

Ak by na mňa platili štatistiky, bol by som už niekoľkokrát rozvedený , pretože moja matka sa vydala a rozviedla sedemkrát. Ak by na mňa platili štatistiky, pravdepodobne by som bol alkoholik, pretože moja mama bola alkoholička. Do môjho príbehu však vstúpil Boh. To isté môže urobiť aj pre teba.

Biblia vraví, že Samson „nevedel, že Hospodin odstúpil od neho.“ (Sud 16:20) V Starej zmluve čítame, ako Boží duch na niekoho zostúpil alebo k nemu hovoril. V Samsonovom prípade ho však Pán opustil.

Dobrá správa je, že Ježiš zasľúbil veriacim, že ich nikdy neopustí a nezanechá. Nikdy. Boh ťa nikdy neopustí, bez ohľadu na to, čo si urobil. Boh ťa neopustí, no ty môžeš opustiť Jeho. Boh sa ťa nevzdá, no ty sa môžeš vzdať Jeho. A možnože si to už urobil.

Možno si urobil veľmi zlé rozhodnutia…a za nimi ďalšie, ešte horšie. Priznaj si to. Pripusti, že je to tak. Čiň pokánie. Požiadaj Boha o pomoc. Volaj na Neho. Boh odpovie na tvoju modlitbu a zmení tvoj príbeh. Môžeš sa k Nemu dnes vrátiť.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.