Najväčšia obeť zo všetkých - 13. marec - evs.sk

Zamyslenia

Najväčšia obeť zo všetkých – 13. marec
13. marca 2023
Play

„A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal“ (F 3:8).

Rozprávanie svojho príbehu alebo šírenie svojho svedectva je mocným mostom pre posolstvo evanjelia. Tvoj príbeh je tiež známy ako tvoje svedectvo. Ľuďom rozprávaš, ako si prišiel k viere, pretože niekedy si  neveriaci neuvedomujú, že sme sa tak nenarodili.

Keď sa však delíš o svoj osobný príbeh, neoslavuj ani nepreháňaj minulosť. Svedectvá niektorých ľudí sa pri rozprávaní zdramatizujú. Nevydávaj svoju minulosť za lepšiu, než je tvoja súčasnosť. Niekto by ťa mohol počúvať a myslieť si: „Chcem tvoj starý život, nie tvoj nový.“

Páči sa mi pohľad, ktorý mal apoštol Pavol na svoju minulosť. Bol veľmi inteligentný, mal skvelú osobnosť, a predsa to všetko zavrhol. Vyhlásil: „A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal“ (F 3:8). Pavol vlastne vravel: „Všetko som zahodil do smetí, aby som mohol prijať Krista a byť v objatí s Ním.“

Nehovor o tom, čoho si sa vzdal pre Ježiša. Hovor o tom, čoho sa Ježiš vzdal pre teba. Čokoľvek, čoho si sa vzdal, je nič v porovnaní s tým, čo pre teba urobil Boh. Hovor teda o tom, ako Ježiš zomrel na

kríži za tvoje hriechy a priniesol najväčšiu obeť zo všetkých.

Tu je skratka, ktorú si môžeš zapamätať pri šírení svojej viery: BLPZP. B znamená budovať. Keď sa rozprávaš s ľuďmi o Ježišovi, začni budovať most. L je pripomienka láskyplného vstupu do ich sveta. Zaujímaj sa o nich. P znamená pýtať sa. Pýtaj sa a potom počúvaj. Z znamená zdieľať. Podeľ sa o svoje svedectvo. To nás privádza k P. Povedz im, ako prísť k Ježišovi.

Pamätaj, že to nie je o tebe, ale o Ňom. Rozprávaj svoj príbeh, aby si vybudoval most k Jeho príbehu, k najväčšiemu príbehu, aký bol kedy vyrozprávaný.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.