Satan pracuje - 30. december - evs.sk

Zamyslenia

Satan pracuje – 30. december
30. decembra 2022
Play

„V Ňom máme vykúpenie… odpustenie hriechov“ (Ef 1:7)

Satan v našom svete pracuje. Biblia je moja autorita. Satan existuje a má kontrolu nad tisíckami mladých ľudí, ktorých srdcia si Ježiš Kristus nikdy nezískal. Má tisíce agentov, ktorí píšu pornografickú literatúru a produkujú sexuálne filmy, ktoré znečisťujú mladé mysle. Na vysokých postoch má intelektuálov, ktorí učia hedonistickú a liberálnu filozofiu.

Som v každodennom kontakte so zmätenými ľuďmi, ktorých prichytilo utrpenie ich vlastnej nepripravenosti. Intelektuáli, ktorých zlákala falošná veda a bohatí ľudia, ktorých zviera neistota. Nemajú záväzok voči žiadnemu cieľu. Chýba im kotva ich skutočného ja. A ja túžim po tom, aby som každého jedného z nich mohol zobrať za ruku a priviesť do prítomnosti Toho, ktorý povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie.“

Modlitba dňa

Tak veľa ľudí žije bez Teba, Pane! Použi ma, aby som viedol ostatných z deštruktívnej cesty na tú, ktorá im prinesie uspokojenie, ktoré dokážeš dať len Ty.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.